Oostende 059/33 92 80   |   Middelkerke 059/31 93 10   |   info@syndic-beheer.comLOGIN

Juridische bijstand

Eerst en vooral wordt er nagegaan of er aanslepende juridische geschillen of procedures zijn. Syndic Beheer bewaakt en behartigt de belangen van de VME met aandacht voor de meest recente wetswijzigingen.

 • Rechtspersoonlijkheid en ondernemingsnummer van de VME controleren
 • Wettelijke registratie van de syndicus in KBO
 • VME begeleiding in het proces van voorlopige en definitieve oplevering
 • Onderhandelen met de bouwheer of -promotor bij geschillen aangaande nieuwbouwprojecten
 • Verifiëren van alle statuten (originele, wijzigende en gecoördineerde statuten)
 • Analyseren en naleven van de statuten en het reglement van interne orde
 • Vertegenwoordigen van de VME in geschillen ten opzichte van derden
 • Gerechtsdossiers consequent opvolgen met aangestelde advocaat
 • Schuldenstaat bijhouden voor eventuele verkoop
 • Bijstand verlenen in verzekeringsdossiers
 • Precontractuele inlichtingen bezorgen aan de notaris of makelaar bij verkoop
 • Documenten aanpassen naargelang veranderende wetgevingen (cf. wet op mede-eigendom)

Professionele aanpak

7/7 beschikbaar
Heldere communicatie
Persoonlijke aanpak

Klaar om je gebouw te laten beheren door Syndic Beheer?

Jouw residentie, onze zorg
back to top