Oostende 059/33 92 80   |   Middelkerke 059/31 93 10   |   info@syndic-beheer.comLOGIN

Algemene vergadering

Jouw syndicus houdt een algemene vergadering op vooraf vastgelegde momenten, minstens één keer per jaar. Bij dringende beslissingen kan steeds een buitengewone algemene vergadering samen geroepen worden. De mede-eigenaar wordt minstens 15 dagen voor de vastgelegde datum via een aangetekend schrijven uitgenodigd(of via een ander communicatiekanaal indien schriftelijk aangegeven). In deze uitnodiging  worden de verschillende agendapunten beknopt opgesomd.

Tijdens een algemene vergadering komen alle mede-eigenaren samen om beslissingen te nemen met betrekking tot het beheer van de mede-eigendom. Een aantal vaste agendapunten komen jaarlijks opnieuw aan bod en worden aangevuld met éénmalige agendapunten.  Elke mede-eigenaar kan agendapunten aanvragen aan de syndicus tot ten laatste drie weken voor de 15-daagse periode.

Iedere mede-eigenaar of gevolmachtigde kan stemmen conform de bepalingen opgenomen in de wet op de mede-eigendom. Hoe zwaar de stem doorweegt is afhankelijk van de grootte van het aandeel van de mede-eigenaar in de gemeenschappelijke delen.  Dit wordt bepaald in de statuten van de VME.

Een algemene vergadering kan rechtsgeldig vergaderen en beslissingen nemen over de dagordepunten als aan het begin van de algemene vergadering:

  • Ofwel meer dan de helft van de mede-eigenaren aanwezig of vertegenwoordigd is en voor zover zij samen ten minste de helft van de aandelen heeft;
  • Ofwel meer dan drie vierde van de aandelen aanwezig of vertegenwoordigd is.

Indien het aanwezigheidsquorum niet bereikt wordt, zal een tweede vergadering of hernieuwde algemene vergadering  plaatsvinden op een later tijdstip waarbij het noodzakelijke aanwezigheidsquorum niet meer van tel is.

Professionele aanpak

7/7 beschikbaar
Heldere communicatie
Persoonlijke aanpak

Klaar om je gebouw te laten beheren door Syndic Beheer?

Jouw residentie, onze zorg
back to top